KONTAKT

FUNDACJA POMOCY I WIĘZI POLSKIEJ „KRESY RP”

00 – 108 Warszawa

ul. Zielna 39 (PAST-a)

tel. + 48 507 052 901

biuro@akfundacjakresy.pl