Cmentarz w REKŚCIACH WIELKICH

REKŚCIE WIELKIE (rejon Lida, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Na starym, nieużywanym już cmentarzyku za wsią niedaleko Krupowa, położonym wśród pól kołchozowych bez możliwości dojazdu, usytuowany jest grób pochodzącej z Lidy łączniczki i sanitariuszki AK Eugenii Myszkówny ps. „Gienka”, poległej 21 sierpnia 1944 r. w bitwie z NKWD pod Surkontami. Pochowana pierwotnie na polu walki wraz z innymi poległymi, została ekshumowana – najprawdopodobniej przez ojca – i pochowana na cmentarzu w Rekściach Wielkich. Obecnie w tym miejscu ocalał tylko jej nagrobek. W 2018 r. grób, znajdujący się w bardzo złym stanie, został poddany kompleksowej konserwacji przez Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK z Warszawy przy współpracy z warszawskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej.