Cmentarz w OSTRYNIE

 

OSTRYNA (rejon Szczuczyn, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Grodno, woj. białostockie)

Na cmentarzu mogiła żołnierzy AK. Grób murowany, w szczycie płyta ze znakiem krzyża i napisem memoratywnym, poświęconym 7 młodym ludziom zamordowanym przez Gestapo, przy czym określone są tylko 4 nazwiska (podane w zniekształconej pisowni), pozostali NN. Napis na płycie nagrobnej brzmi:

MŁODYM CHŁOPCOM ZAMORDOWANYM PRZEZ GESTAPO W 1943 r.

  1. FRANTISZEK [FRANCISZEK] SERECHAN, 2. MECZISŁAW [MIECZYSŁAW] PRECKAIŁO, 3. KAZIMIR [KAZIMIERZE] STRUPIŃSKI, 4. KONSTANTIN [KONSTANTYN] CYBROWICZ, 5. NN, 6. NN, 7. NN

POKÓJ ICH DUSZOM

Historia śmierci pochowanych tu młodych Polaków wiąże się zapewne z tragiczną „wsypą” kompanii terenowej AK krypt. „Moczary” (Ostryna-Skidel) w lecie 1943 r.