Cmentarz w JEWŁASZACH

 

JEWŁASZE (wieś BOGDANY) (rejon Szczuczyn, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Szczuczyn, woj. białostockie)

16.06.1944 r. podczas zwycięskiej akcji 2 kompanii VII batalionu 77 Pułku Piechoty AK na niemiecką strażnicę graniczną we wsi Bogdany (znana jako akcja w Jewłaszach) zginął legendarny dowódca batalionu mjr Jan Piwnik ps. „Ponury”. Po zaciętej walce cała załoga niemiecka została zlikwidowana, zostało zabitych kilkudziesięciu żołnierzy niemieckich, zdobyto wiele broni. Poległo lub zmarło z ran 14 żołnierzy AK, w tym dowódca i jego adiutant, a około 20 odniosło rany. Polegli partyzanci zostani pochowani na cmentarzu w Wawiórce. W miejscu walk i śmierci mjr Piwnika został ustawiony pomnik w formie krzyża na wysokim, betonowym cokole. Napis na jego tablicy głosi :

Pamięci majora Jana Piwnika, cichociemnego, dowódcy VII batalionu 77 pp AK, bohatera Gór Świętokrzyskich, poległego w Jewłaszach 16.06.1944 r. w walce z Niemcami

Żołnierze AK