Cmentarz w GRODNIE

GRODNO (miasto obwodowe; do 1939 r. miasto powiatowe woj. białostockiego)
W czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r., a w szczególnie Operacji Niemeńskiej, Grodno było miejscem zaciętych walk żołnierzy polskich z bolszewikami. Na terenie miasta zlokalizowany jest do dnia dzisiejszego jak informuje tablica przy wejściu – Cmentarz żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Na terenie cmentarza pochowanych zostało około 150 polskich żołnierzy w indywidualnych grobach.
Zgodnie z napisami na nagrobkach na cmentarzu znajdują się groby następujących żołnierzy (wg kolejności pochówku) :

1. Rieda Adolf, Jazda Tatarska, porucznik, 02.06.1919
2. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
3. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
4. Jankowski Jan, B[atalion] ET[apowy] Kraków, 16.01.1920
5. Zdubał Fran[ciszek], 11 B[atalion] ET[apowy] Kielce, 11.01.1920
6. Kłusek Teofil, P[ułk] Ułan[ów] Grodno, 02.11.1919
7. Jawarski [Jaworski] Zygm[unt], P[ułk] Ułan[ów], 28.07.1919
8. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
9. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
10. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
11. Jan
12. Jurkowski K, P[ułk] ET[apowy] Kraków, 31.12.1919
13. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
14. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
15.Bajtala Jan, Dow[ództwo Powiatu] ET[apowego] Grodno, 25.12.1919
16. Figurski Czesł[aw], plutonowy, 22.10.1919
17. Jlendo Rysz[ard], 41 P[ułk] P[iechoty], 11.01.1920
18. Markowski Br , 41 P[ułk] P[iechoty], 10.01.1920
19. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
20. Lakuciejewski L , 09.01.1920
21. Kaźmierczak A , Grodzień[ski] P[ułk] Str[zelców], 23.11.1920
22. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
23. Sienkiewicz Si , P O W Grodno, 21.09.1919
24. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
25. Tarasewicz Piotr, Grodz[ieński] P[ułk] Ułan[ów]
26. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
27. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
28. Nieznany żołnierz Armii Polskiej
29. /napis nieczytelny/, 01.01.1920
30. Nieznany żołnierz
31. Klein Stach [Stanisław], Jazda Tatarska, 07.07.1919
32. Eudyna Jan, 2 B[atalion] ET[apowy] Kielce, 11.01.1920
33. Grabowski Wł, podporucznik, 18.12.1919
34. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
35.Szewczyk Andr[zej], 12 D SKP Kres, 13.02.1920
36. Doroch Jan, Grodzieński P[ułk] Strz[elców], 20.02.1920
37. Matuk Józef, P[ułk] Ułan[ów] Grodzień[skich], 09.01.1920
38. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
39. brak napisu na nagrobku
40. Łacinowicz Jan, Jazda Tatarska, 31.12.1919
41.Ziniewicz Sta[?], Kowieński P[ułk] P[iechoty], 21.12.1919
42. Nowak Józef, Grod[zieński] Pułk Strz[elców], 13.02.1920
43. Swieciński B, plutonowy, 20.10.1919
44. Szumski Stan[isław], SAC ppor, 16.10.1919
45. Godneński Józ[ef], 3 P[ułk] P[iechoty] Leg[ionów], 27.06.1919
46.Pamula Andrzej, 1920
47. Grynda Fran[ciszek], Jazda Tatarska, 11.10.1919
48. Iskra Karol 1 B[atalion] Et[apowy] Kraków, 13.8?.1919
49. Żołnierz Nieznany Armii Polskiej
50. Piskorski Fel, Leg, 10.10.1919
51. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
52. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
53. Mieszczak Kazimierz, 29.06.1919
54. Rybek Józef, porucznik, 12.07.1919
55. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
56. Trociński Fran[ciszek], Grodzieński P[ułk] Strz[elców], 21.02.1920
57. Prymas Andrzej, 6 B[atalion] Et[apowy] Kraków,20.01.1920
58. Gudejc Stan[isław], Dyw[izja] Lit[ewsko]-Biał[oruska], 28.06.1919
59. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
60. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
61. Pietraszkiewicz, Jazda Tatarska, 26.09.1919
62. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
63. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
64. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
65.Staniewicz, Sap[erzy] Kres[owi], 13.01.1920
66. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej, 24.09.1920
67. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
68.Krzykwa L, z Dyw[izji] Lit[ewsko]-Biał[oruskiej], 15.01.1920
69. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
70. /napis nieczytelny/ Piotr /napis nieczytelny/ Strz, 09.10.1920
71.Matusiak Br, 01.02.1920
72. Stępień Józef, 20 P[ułk] P[iechoty], 30.07.1919
73. Wójcik Józef, 2 P[ułk] Leg[ionów], 05.09.1919
74. brak napisu na nagrobku
75.Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
76.Gorzcki Jan, E ZT Kraków, 09.08.1919
77.Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
78. brak napisu na nagrobku
79. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
80. Świstek Bol[esław], Grod[zieński] Puł[k] Strz[elców], 16.02.1920
81. Hubar Rafał, 19.11.1920
82. Toch Michał, 20.01.1920
83. Szular Walenty, Grodzieński P[ułk] Strz[elców], 13.02.1920
84. brak napisu na nagrobku
85. Maraszek Jan, B[atalion] Et[apowy] Kielce, 31.01.1920
86. Gromek Piotr, Białostocki P[ułk] Strz[elców], 12.03. 1920
87.Gromny Piotr, Baon [Batalion] Et[apowy] Kielce, 01.02.1920
88. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
89. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
90. Gadziński Józef, 3 P[ułk] P[iechoty] Leg[ionów], 28.06.1919
91. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
92. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
93. Sulawski Kaz[imierz], pułkownik artyler[ii]
94. Mikucki Antoni, podpułkownik, 24.04.1920
95. Ryda Franc[iszek], 21 P[ułk] P[iechoty], 02.01.1920
96. Kowalewski Br[onisław?], 13 P[ułk] Ułanów, 08.08.1919
97. Twardokiej Piotr, 2 B[atalion] Et[apowy] Kielce, 31.12.1919
98. Ciedziński Józ[ef], 3 P[ułk] R[ezerwy] Leg[ionów, 28.06.1919
99. Doranow Wiktor, 1 B[atalion] Et[apowy] Kraków, 08.11.1919
100. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
101. Jasiński Izydor, II B[atalion] Et[apowy] Kielce, 11.01.1920
102. Wagner Edward, 22.01.1920
103. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
104. Jarosz Józef, Komp? [ania] Sztab[owa?], 22.01.1920
105. Michałowski Wł, Kowieński P[ułk] Strz[elców], 13.01.1920
106. Nowak Józef, Grodzieński P[ułk] Strz[elców], 13.02.1920
107. Włodarczyk J., 12 B[atalion] Sap[erów] Kres[owych], 12.02.1920
108. Grabowski Stanisław, Twierdza Grod[no], 11.11.1920
109. brak napisu na nagrobku
110. brak napisu na nagrobku
111. brak napisu na nagrobku
112. Kozioł Wac[ław], Grodzieński P[ułk] Ułanów
113. Bień Stefan, 1 B[atalion] E[tapowy] Kraków, 03.12.1919
114. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
115. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
116. Nowick. St., Grodzieński P[ułk] Strz[elców], 16.02.1920
117. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
118. Janik Wacław, kapral, 25.02.1920
119. Konieczny Jan, Grodzieński P[ułk] Strz[elców], 27.01.1920
120. Rakowski Wac[ław], 41 P[ułk] Strz[elców], 21.01.1920
121. Krański Franciszek, 30.06.1919
122. brak napisu na nagrobku
123. Dysewicz Józef, Kowień[ski] Pułk Strz[elców], 15.01.1920
124. brak napisu na nagrobku
125. Grynkiewicz Józef, 12.09.1919
126. Natusiewicz Tadeusz, 14.12.1919
127. Bukała Stefan, 1 B[atalion] Et[apowy] Kraków, 10.12.1919
128. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
129. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
130. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
131. Nieznany Żołnierz Armii Polskiej
132. Kużawski Bol[esław], 2 Kowieński P[ułk] P[iechoty], 15.12.1919