Cmentarz w FELIKSOWIE

 

FELIKSOWO (rejon Lida, obwód Grodno, do 1939 r. pow. Lida, woj. nowogródzkie)

Przy szosie Lida-Szczuczyn (z prawej strony jadąc od Szczuczyna) znajduje się zbiorowa mogiła polskich żołnierzy z okresu walk w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Pochowano tu żołnierzy Wojska Polskiego ekshumowanych z przypadkowych pochówków w pobliskich wioskach. Mają tu spoczywać także żołnierze sowieccy polegli również w roku 1920. Mogiła została odnowiona w roku 1994.