Z dumą informujemy, iż nasza Fundacja wspólnie ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej oraz Fundacją Dariusza Stachury „Canto pro Classica” i Związkiem Polaków na Litwie  (Oddział Wilno) miała zaszczyt organizować i koordynować koncert inscenizowany pt. „Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»”, który odbył się 16 grudnia 2018 r. o godz. 17.00 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Współpraca i spotkanie z panem Dariuszem Stachurą byłą dla nas zaszczytem i przyjemnością.

„Straszny dwór” Stanisława Moniuszki to wielkie arcydzieło, najwspanialsza polska opera. Jej wartości muzyczne są niezaprzeczalne, przywołują staropolski obyczaj, uczą miłości oraz poświęcenia dla Ojczyzny.

„Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»” w ciekawy sposób łączy najpiękniejsze arie z tej opery (m.in. „aria z kurantem” Stefana, dumka Jadwigi, aria Skołuby, arie Hanny i Miecznika) z utworami innych polskich kompozytorów. Cenieni śpiewacy operowi wcielają się w postacie Miecznika, Hanny, Jadwigi, Damazego, Stefana, Zbigniewa, Cześnikowej i Skołuby, a w dynamiczną akcję sceniczną, nawiązującą do historii opowiedzianej w libretcie opery, zostały wplecione pieśni Fryderyka Chopina, Mieczysława Karłowicza i innych polskich mistrzów oraz pieśni patriotyczne i wojskowe powstałe na przestrzeni wieków. Tytuł przedstawienia odsyła do zanikającej tradycji wspólnego śpiewania. Solistom towarzyszą chór i orkiestra kameralna pod opieką tenora Dariusza Stachury. Wykonawcy występują w kostiumach nawiązujących do strojów z epoki, scenografia prezentuje salę w stylu dworkowym: na wpół biesiadną, na wpół rycerską.

Spektakl „Śpiewnik polski w «Strasznym dworze»” przyczynia się do kształtowania patriotycznych postaw, a także do podniesienia świadomości znaczenia i ciągłości polskiej kultury oraz do zwiększenia zainteresowania pieśnią patriotyczną i muzyką klasyczną.