Aby dołączyć do jednego z istniejących już Klubów Historycznych, skorzystaj z zakładki „Nasze Kluby”, gdzie zamieszczone są numery kontaktowe do koordynatorów poszczególnych Klubów. Otrzymasz drogą mailową deklarację uczestnictwa oraz zaproszenie do wzięcia udziału w najbliższym planowanym spotkaniu.

 

Jeżeli w Twoim mieście nie ma jeszcze Klubu Historycznego a Ty pragnąłbyś go zorganizować i zostać jego koordynatorem – z radością witamy Cię na pokładzie. Skontaktuj się w takim wypadku z Anetą Hoffmann (tel. 507 052 901), która udzieli Ci wszelkich istotnych informacji oraz wyposaży we wszelki niezbędne materiały.

 

ZAPRASZAMY !