W dobie poważnych przemian na świecie i w Europie niezwykle ważne jest zbudowanie silnego społeczeństwa polskiego wychowanego na wartościach patriotycznych i pamięci poprzednich pokoleń. Niezwykle ważne jest zaktywizowanie lokalnych społeczności do pamięci o ich dawnych, często cichych bohaterach celem budowania silnej przyszłości. Wzorem do naśladowania dla młodzieży z całej Polski mogą być żołnierze Armii Krajowej – formacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego zrzeszającej ludzi w różnym wieku, o różnym wykształceniu jednak aktywnie działających na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. W chwili gdy ostatni świadkowie historii są jeszcze pomiędzy nami warto wykorzystać ten ważny moment i wesprzeć merytorycznie działania młodzieży chętnej do zgłębiania polskiej historii i tradycji.

Forma proponowanych przez nas Klubów Historycznych dla młodzieży stanowić będzie naszym zdaniem ciekawą dla niej formę integracji wielu środowisk, zas jego głównym adresatem będzie młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna z miejscowości do 50 tys. osób, nauczyciele historii z tych miejscowości, a także lokalne społeczności i władze samorządowe, które mamy nadzieję wspierać będą aktywnie działalność Klubu Historycznego w ich mieście.

Podsumowując: nasz projekt zakłada realizację szczegółowego planu działań na rzecz wychowania patriotycznego młodzieży poprzez utworzenie i prowadzenie Klubów Historycznych Pamięci Armii Krajowej, a w ich ramach szeregu działań upowszechniających historię Polski wśród polskiej młodzieży. Sprzyjać będzie ponadto integrowaniu lokalnych środowisk i budowie patriotyzmu lokalnego całych społeczności niezależnie od wieku uczestników.