Narodowe Święto Niepodległości, najważniejsze polskie święto, członkowie Fundacji Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” wraz z weteranami AK – łagiernikami obchodzili jak zawsze w sposób szczególny. W centralnych uroczystościach o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie uczestniczyli niezawodni żołnierze-łagiernicy z Białorusi i Polski. Kilkoro z nich dostało także indywidualne zaproszenie na spotkanie z Prezydentem RP, panem Andrzejem Dudą.

Po południu, weterani uczestniczyli w uroczystej mszy świętej ku czci poległych i zmarłych żołnierzy AK w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce. Następnie w ramach akcji „Zapalmy Ogniska Pamięci” odbyło się w Kuklówce Radziejowickiej spotkanie kombatantów z młodzieżą klas mundurowych z I Liceum Ogólnokształcącego Płockiego Uniwersytetu Ludowego im. 111 Eskadry Myśliwskiej z Wołomina.

Było  wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i piosenek legionowych z udziałem Damiana Dymka, który zajął I miejsce na  Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” (organizowanym m.in. przez nasze Stowarzyszenie).

W niedzielę 12.11 kombatanci uczestniczyli w odsłonięciu tablicy pamiątkowej poświęconej Bohaterowi walk o Niepodległość – Gen. Józefowi Hallerowi na Pl. Gen. Józefa Hallera w Warszawie. Inicjatorem powstania tablicy oraz uroczystości jej odsłonięcia była Solidarność Walcząca.

Na zakończenie obchodów młodzież w towarzystwie kombatantów w ośrodku w Kuklówce wspominała losy wybranych, zmarłych już żołnierzy AK Kresów Wschodnich II RP. Dla wszystkich zebranych były to wyjątkowe dni, obfitujące w nowe znajomości i możliwość dialogu międzypokoleniowego. Zdaniem wszystkich na pewno nie był to czas stracony.

W planach kolejne spotkania międzypokoleniowe i obchody już setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 

Lilia Dmoch

Zarząd Fundacji

Zdjęcia : Tomasz Truszczyński

 

Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP” bardzo dziękuje za wsparcie finansowe na rzecz udziału kombatantów w obchodach Dnia Niepodległości Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.