O nas

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” powstała w 2015 r. z inicjatywy rodzin żołnierzy AK i rodzin kresowych  – osób posiadających wieloletnie doświadczenie w działalności społecznej w ramach organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK.

Do najważniejszych celów naszej Fundacji należy :

  1. rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa polskiego i polonijnego poza granicami RP
  2. działalność na rzecz organizacji polskich i polonijnych, których celami statutowymi są : działalność naukowa, oświatowa, kulturalna, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
  3. zachowanie w pamięci narodu etosu AK bohatersko walczącej w trudnych warunkach z dwoma okupantami – niemieckim i sowieckim o niepodległość Polski
  4. odtwarzanie i zachowanie dla następnych pokoleń Polaków dokumentacji obrazującej metody wyniszczania i zniewalania Polaków – żołnierzy AK jako dalszego ciągu zbrodni na Armii Polskiej w Katyniu
  5. Wpływ na edukację młodego pokolenia Polaków w celu pozyskania przez nie wiedzy o działalności niepodległościowej AK i bohaterskich czynach jej żołnierzy w celu kontynuowania tradycji narodowych poprzez wykłady historyczne, angażowanie się w akcje upamiętniania etosu AK, akcje paczek świątecznych dla kombatantów w Polsce oraz mieszkających za wschodnią granicą Polski.

 

Fundacja realizuje ww. cele m.in. poprzez :

a/ działalność propagatorską, informacyjną, wydawniczą i badawczą w zakresie związanym z celami Fundacji, w tym realizację wydarzeń edukacyjnych i projektów archiwalnych

b/ wspieranie oświaty, historii i kultury polskiej, dobroczynności oraz ochrony zdrowia i pomocy społecznej poza granicami RP.

Fundacja od momentu swego powstania organizuje uroczystości okolicznościowe (Święto Wojska Polskiego, rocznicy inwazji sowieckiej na Polskę itp.), wyjazdy pomocowe na Kresy. Nasza organizacja poprzez swych członków była i jest zaangażowana w dokumentowanie losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej, w tym wysiłku zbrojnego Polaków na różnych frontach celem dalszego upowszechnienia w formie wydawnictw, warsztatów edukacyjnych, portali tematycznych, wystaw plenerowych itp.

W 2016 r. aktywnie współpracowała ze środowiskami weteranów 2 Korpusu z Polski i Wielkiej Brytanii przy realizacji 45 notacji biograficznych żołnierzy 2 Korpusu – projektu zrealizowanego dzięki wsparciu finansowemu UDSKiOR.  Projekt ten kontynuowaliśmy także w 2016 r. realizując wywiady biograficzne z żołnierzami AK Kresów Wschodnich II RP – więźniami najcięższych łagrów sowieckich. Zapraszamy do zapoznania się z wywiadami na specjalnej zakładce „Notacje” na stronie internetowej naszej Fundacji.

W 2017 r. Fundacja Pamięci AK „Kresy RP” była współorganizatorem I Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość”www.festiwalniepodleglosc.pl

Przeprowadziła także dzięki wsparciu Kancelarii Senatu RP duży projekt digitalizacyjno-wystawienniczy „Kresy Nieutracone”, dzięki któremu zostało zachowanych i upowszechnionych w formie wystawy plenerowej, tematycznego portalu internetowego dostępnego na stronie Fundacji oraz warsztatów edukacyjnych z młodzieżą polską w Wielkiej Brytanii i Polsce setki niepublikowanych dotąd dokumentów i fotografii archiwalnych dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich, Sybiraków i weteranów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, którzy po II wojnie światowej pozostali w Wielkiej Brytanii.

W 2018 r. ww. projekt jest kontynuowany i obejmie zebrane pamiątki kresowe na terenie Ukrainy, Mołdawii, Białorusi, Litwy i Kanady. Opracowane materiały zostaną następnie udostępnione wszystkim zainteresowanym poprzez portal naszej Fundacji.

Z inicjatywy naszej organizacji prowadzonych jest także wiele projektów edukacyjnych dla młodzieży z Polski i środowisk polonijnych na Wschodzie, a także organizowane są uroczystości i festyny historyczne upowszechniające etos Armii Krajowej i pamięć o „Żołnierzach Niezłomnych” Kresów Wschodnich oraz Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

Zapraszamy Państwa do współpracy.