Michał Bauer Wyróżniony


Opublikowane 4 years ago

MICHAŁ BAUERData urodzenia:  22.08.1920, WilnoPan mjr Michał Bauer w kampanii wrześniowej 1939 r. walczył w szeregach 5 Pułku Lotniczego, 5 pododdział portów, Wilno-Porubanek/Lida. W okresie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej – 6 Samodzielnej Brygady AK Wilno pod komendą mjr F. Koprowskiego „Konara”; 1 kompania ppor. H. Meszczyńskiego „Dziewica”, 1 drużyna 2 pluton ppor. W. Borodziewicza „Szkraba”. Pan mjr Bauer służył pod pseudonimem „Racibor”. Uczestnik Akcji „Burza”.Aresztowany przez NKWD 17.08.1944 r. z bronią w ręku, ucieka jednak z innym żołnierzem AK – „Mamutem” z 3 Brygady AK Wilno „Szczerbca”. Powtórnie aresztowany przez NKGB w domu w Wilnie dnia 10.12.1944 r. Więziony w Wilnie w areszcie NKGB przy ul. Słowackiego, a następnie w więzieniu na Łukiszkach.Za zdradę Ojczyzny – przynależność do podziemnej organizacji AK – skazany bez rozprawy sądowej z par. 58 Ia RFSRR. Do 14.12.1945 r. więzień łagru „Kapitałka” WZD Workuta, Komi ASSR. W okresie 14.12.1945-15.11.1946 r. więzień łagru WŻD Workuta – praca w brygadzie ciesielskiej, brygadzie elektryków, kierownik cechu elektryków kombinatu „Workut Ugd”. Zwolniony z łagru 15.11.1946 r. powraca pod koniec listopada 1946 r. do rodzinnego Wilna. Uczestnik podziemia poakowskiego do 1954 r. Repatriował się do Polski, gdzie uzyskał wykształcenie średnie techniczne i pracował jako elektrotechnik.Aktywny członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, uczestnik szeregu wydarzeń patriotycznych i spotkań z młodzieżą upowszechniających etos AK. Współorganizator corocznych obchodów rocznicowych Operacji „Ostra Brama” w Wilnie.Odznaczenia : Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Krzyż AK (1994), Odznaka „Burza” (1994).Mieszka w Warszawie. 


more_horiz


Kometarze

0 Kometarze    PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH W LATACH 2016 - 2018
    © 2016-2018 FUNDACJA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ & STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK