Józef Nowik PS. "Strzelec" Wyróżniony


Opublikowane 4 years ago

JOZEF NOWIK*data urodzenia: 28.06.1926, Brędzieniata, pow. Lida, woj. nowogródzkiePrzynależność do AK lub organizacji pokrewnych:   03.01.1943-1944 r. Okręg Nowogródzki „Nów” AK – 77 Pułk Piechoty AK, 5 batalion – dow. kpt Stanisław Truszkowski (ps. „Sztremer”), 5 kompania – dow. Antoni Bożyński- Stopień wojskowy, funkcja, pseudonim: strzelec- Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem: w partyzantce pod Wilnem w Miednikach- Aresztowanie – okoliczności, data, miejsce:          15.07.1944 r. – pod Wilnem w Miednikach, z bronią w ręku- Więzienia: Miedniki, Kaługa, obw. moskiewski, rej. porobowski – przymusowa praca w lesie, ucieczka do domu- Data zwolnienia: 06-11-1945- Miejsce powrotu: ukrywanie się w latach 1945-66. W 1966 r. powrócił do wsi Brendzieniata, pow. Lida.Zam. obecnie w Lidzie, Białoruś


more_horiz


Kometarze

0 Kometarze    PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH W LATACH 2016 - 2018
    © 2016-2018 FUNDACJA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ & STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK