Franciszek Szamrej ps. "Szperacz" Wyróżniony


Opublikowane 4 years ago

FRANCISZEK SZAMREJFranciszek Szamrej (ps. „Szperacz”), żołnierz 2 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem kpt Jana Borysewicza (ps. „Krysia”), zam. Lida, Białoruś Franciszek Szamrej (ps. „Szperacz”) w czasie II wojny światowej był żołnierzem Okręgu Nowogródzkiego AK – 2 batalionu 77 Pułku Piechoty AK pod dowództwem kpt Jana Borysewicza (ps. „Krysia”). Represjonowany przez Sowietów, więziony za przynależność do AK w łagrach sowieckich, po zwolnieniu z nich władze sowieckie odmówiły mu zgody na repatriację na teren powojennej Polski i zmusiły do pozostania po II wojnie światowej na Białorusi. Jest jednym z ostatnich żyjących żołnierzy AK na Białorusi. Pan Franciszek Szamrej od lat bardzo aktywnie działa w szeregach Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi oraz Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK. Wraz z innymi weteranami przez szereg lat dbał i dba o zapomniane mogiły żołnierskie oraz upamiętnienie miejsc walk AK na terenie Nowogródczyzny. Mieszka obecnie w Lidzie, Białoruś.


more_horiz


Kometarze

0 Kometarze    PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH W LATACH 2016 - 2018
    © 2016-2018 FUNDACJA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ & STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK