Opublikowane 5 years ago

Historia szlaku bojowego 1 i 2 Korpusu Polskiego jest niezwykle istotnym elementem polskiej historii. Arnhem czy Monte Cassino są nadal rozpoznawalnymi przez wielu Polaków symbolami męstwa. Nadal jednak niewielki odsetek mieszkańców naszego Kraju zna szczegółowo losy tej niezwykłej armii – armii tułaczy i ich poszczególnych żołnierzy. Nie zrealizowano dotąd obszernego projektu notacji biograficznych z weteranami 1 i 2 Korpusu Polskiego tak, aby zachować ich wspomnienia dla przyszłych pokoleń. Z uwagi na bardzo zaawansowany wiek kombatantów niezwykle ważne jest jak najszybsze utrwalenie jak największej ilości ich relacji, a następnie wykorzystanie ich do edukacji Polaków, a w szczególności młodzieży. Dla ukazania różnych losów żołnierzy 1 i 2 Korpusu niezbędna  jest realizacja projektu w Polsce i w Wielkiej Brytanii, gdzie pozostała ich duża liczba ale także na terenach byłego ZSRR i w innych krajach europejskich oraz pozaeuropejskich.

 

Poprzez niniejszy projekt Fundacja Pamięci Armii Krajowej "KRESY RP" we współpracy ze Stowarszyszeniem Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, grupujące 1, 2 i 3 pokolenie Kresowiaków, posiadających przygotowanie historyczne i archiwalne pragnie wesprzeć środowiska kombatanckie 2 Korpusu z Polski i Wielkiej Brytanii celem realizacji i zachowania dla przyszłych pokoleń bezcennych relacji biograficznych weteranów Armii Andersa. Z uwagi na podeszły wiek weteranów realizacja podobnego projektu przez ich organizacje kombatanckie samodzielnie nie jest już możliwa.

Realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2016, kiedy to udało nam się zrealizować blisko 50 wywiadów biograficznych z weteranami 2 Korpusu Polskiego a także byłymi Kadetami, Junakami i Młodszymi Ochotniczkami, zamieszkałymi zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii. W roku 2017 projekt był kontynuowany i rozszerzony. Do bohaterów naszych wywiadów dołączyli dani Łagiernicy - Żołnierze Armii Krajowej, których odnaleźliśmy w Polsce, na Białorusi oraz Litwie. W kolejnych latach zamierzamy kontynuować realizację projektu, rozszerzając go o kolejne kraje.

Serdecznie zapraszamy Wszystkie osoby do zapoznawania się z publikowanymi przez nasz zespół stopniowo materiałami. Weteranów 1 i 2 Korpusu Polskiego, Łagierników, Żołnierzy Armii Krajowej i wszystkcih bojowników w wolność naszego kraju i ich Rodziny zachęcamy do podzielenia się z nami Państwa wspomnieniami.

Czytaj dalej
PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH W LATACH 2016 - 2018
© 2016-2018 FUNDACJA PAMIĘCI ARMII KRAJOWEJ & STOWARZYSZENIE ŁAGIERNIKÓW ŻOŁNIERZY AK