Kontakt

Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP”

(dawna Fundacja Pamięci Armii Krajowej „Kresy RP”)
Adres siedziby Fundacji:
ul. Zielna 39 piętro III
00-108 Warszawa

Tel: 507-052-901

REGON: 363099738
NIP: 525-26-37-886

Konto bankowe:
Bank PKO BP – Oddział 43 w Warszawie
Nr rachunku: 56 1020 1169 0000 8802 0232 8136

 

Kierownictwo Fundacji:

Prezes Zarządu: Artur Kondrat

Wiceprezes Zarządu: Barbara Pieniek

Koordynator ds. Realizacji Projektów Publicznych: Aneta Hoffmann (tel. 507 052 901), e-mail: notacje@akfundacjakresy.pl

Koordynator ds. Edukacji i Szkoleń: Ewa Porycka, e-mail: ewa.porycka@akfundacjakresy.pl

Koordynator Projektów: Krzysztof Hoffmann (tel. 508 951 684), e-mail: koordynator@akfundacjakresy.pl

Siedziba Fundacji: 00-108 Warszawa, ul. Zielna 39, III piętro
(budynek przedwojennej PASTY – Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej)

Odwiedź nasz portal Kresy Nieutracone. Już ponad 5.000 zdjęć z Kresów Wschodnich!

Partner Strategiczny

Partner

Konto bankowe

Bank PKO BP - Oddział 43 w Warszawie
56 1020 1169 0000 8802 0232 8136

Nasz partner główny