Fundacja Pomocy i Więzi Polskiej „Kresy RP” pragnąc włączyć się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, pamiętała przy tej okazji i pragnęła zwrócić Polakom uwagę na wkład, jaki mieszkańcy Kresów Wschodnich wnieśli w walkę o polską niepodległość w obu wojnach światowych i wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Tak powstała idea organizacji Koncertu Więzi Polskiej „Kresy RP”. Jej intencją było zaproszenie chóru polskiego z Litwy i zaprezentowanie jego dorobku artystycznego oraz wspólne świętowanie tej ważnej dla naszej Ojczyzny rocznicy wspólnie przez Rodaków z Kraju i dawnych Kresów. Nasze zaproszenie przyjął chór „Ballada” z Wileńszczyzny. Istniejący od 1991 r. chór kameralny pod kierownictwem Teresy Kołtan ma w swym repertuarze wiele pieśni patriotycznych, kościelnych i kresowych. Każda możliwość prezentacji swego dorobku w Ojczyźnie jest dla członków zespołu ważnym przeżyciem. Tym bardziej, gdy ma to miejsce w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Początkowo planowaliśmy organizację jednego koncertu dla naszych gości. Ostatecznie z uwagi na bardzo duże zainteresowanie chór „Ballada” dał aż 3 koncerty w dniach 10-11.11.2018 r. w podwarszawskich gminach – kolejno w Zielonce, Wołominie i Kobyłce.

Przybyli 09.11.2018 r. goście z Litwy spotkali się jeszcze tego samego dnia w Kobyłce z kombatantami AK z Kresów Wschodnich zamieszkałymi w Polsce i na Białorusi. W kolejnym dniu – 10.11.2018 r. – zaprosiliśmy ich do odwiedzenia muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Możliwość zwiedzenia tego interesującego muzeum, uczestniczenia w projekcji filmu historycznego oraz złożenia kwiatów w hołdzie uczestnikom bitwy była zdaniem członków chóru „Ballada” momentem dla nich niezapomnianym, wzruszającym wstępem przed ich udziałem w obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia jeszcze o godz. 18.00 miał miejsce koncert „Ballady” po uroczystej mszy św. za Ojczyznę w Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w  Zielonce.

Kulminacja obchodów z udziałem członków Fundacji i zaproszonych przez nas gości miała miejsce w dniu 11.11.2018 r. O godz. 10.00 członkowie chóru z Litwy zorganizowali piękną oprawę muzyczną uroczystej mszy świętej za Ojczyznę w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, a następnie uczestniczyli w uroczystym pochodzie wraz z mieszkańcami miasta na centralne uroczystości lokalne rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przy Pomniku Józefa Piłsudskiego w Wołominie. Tu dla zgromadzonych przedstawicieli samorządowych oraz lokalnej społeczności zaprezentowali szereg utworów patriotycznych, które wniosły podniosły klimat. Emanujący z występu chóru patriotyzm był wspaniałym przykładem dla nas, Rodaków z Kraju, jak pięknie można kochać swoją Ojczyznę.

Ostatni występ naszych artystów z Kresów Wschodnich odbył się w formie koncertu patriotycznego w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce o godz. 16.30. Zebrana publiczność miała okazję zapoznać się z wszechstronnym dorobkiem chóru i poprzez wspólne śpiewanie upamiętnić bohaterów walk o niepodległość Polski pochodzących, jak nasi goście, z Kresów Wschodnich.

Cieszymy się, że poprzez naszą inicjatywę nie tylko umożliwiliśmy chórowi „Ballada” być obecnym na uroczystościach okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także mogliśmy sprawić kombatantom AK z Kresów Wschodnich niezwykłą przyjemność obcowania z dorobkiem artystycznym ich ukochanych Kresów. Dla mieszkańców podwarszawskich gmin, jak sami podkreślali, była to wielka lekcja patriotyzmu.

Dziękujemy bardzo Pani Teresie Kołtan i członkom chóru „Ballada” za przyjazd i dostarczone nam artystyczne przeżycia. Władzom samorządowym i parafiom podwarszawskich gmin oraz dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce bardzo dziękujemy za okazane wsparcie.

Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji PZU oraz Fundacji Energa za pomoc w organizacji koncertów i przyjęcia naszych gości z Kresów w Polsce.

Zarząd Fundacji