Kulikowski Stanisław, Kulikowska Zofia

Kulikowski Stanisław „Dąb” (1914-2002) Kapral/Podporucznik Należał do Związku Strzeleckiego, wstąpił do „Krakusów”, żołnierz Września 1939r., Armii Krajowej, komendant placówki „Lida nr 2” na terenie Lida Północ w Okręgu Nowogródek. Zastępca komendanta...

por. Edward Klonowski

por. Edward Klonowski – strażnik mogił polskich żołnierzy na Kresach Połnocno – Wschodnich, członek Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na Litwie   Urodził się 15 września 1927 roku w okolicach Wilna we wsi...

Bieńkowicz Tadeusz, (1923) Podpułkownik

Ppłk Tadeusz Bieńkowicz, ur. 15 kwietnia 1923 r. w Lidzie, ochotnik września, w konspiracji od 1939 r., uczestnik większości akcji II/77 pp. AK, odznaczony VM za rozbicie więzienia w Lidzie 18 stycznia 1944 r. Po rozbrojeniu przez Sowietów nadal w walce i konspiracji...