W dniu 11 listopada 2015 roku, o godzinie 12:00 Zarząd Fundacji weźmie udział w Święcie Niepodległości na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Podczas uroczystości jak co roku obecny będzie poczet sztandarowy Stowarzyszenia. Po uroczystości z udziałem Prezydenta RP złożymy wiązankę biało-czerwonych róż przed Grobem Nieznanego Żołnierza.